Blocul dat conține documente elaborate în cadrul proceselor consultative realizate de CNC TB/SIDA în perioada 2011-prezent

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 825 din 3 august 2005

Minuta ședinței consultative a grupurilor constituente CNC cu experții EHG pe subiectul sustenabilității CNC TB/SIDA din 20.06.2017

Minuta GTL validarea datelor și raportului de țară GARPR 2016

Dispoziția și planul de activități pentru Ziua de comemorare a persoanelor decedate de SIDA 2014

Minuta ședinței consultative GTL din 22.11.2013

Minuta ședinței consultative GTL din 01.11.2013

Minuta întâlnirii Delegației FG-MS din 12.09.2013

Minuta ședinței Delegației FG-GTL-CNC TB/SIDA din 12.09.2013

Minuta ședinței Delegației FG-Societatea Civila din 11.09.2013

Minuta mesei rotunde din 05.07.2013

Minuata ședinței consultative din 04.07.2013

Minuta ședinței consultative NMF din 12.03.2013

Regulamentu-cadru privind organizarea și functionarea Serviciului social pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții aflați în terapie de substitutie

Standarde generale pentru serviciile prestate SSCSPPTS. Anexa 2

JOINT ASSESSMENT REPORT - MOLDOVA - FinalPG

Minuta ședinței consultative privind aplicarea granturilor FG, 2012

Minuta ședinței organizatorice MTF

Ordin MS cu privire la Echipa de evaluare comună a PNCP a infecției HIV-SIDA-IST

Raport de evaluare comună PNPC-HIV/SIDA/ITS 2011-2015