În contextul lansării procesului de analiză a eficienţei alocărilor financiare în domeniul HIV/SIDA/investment case, Secretariatul CNC aduce la cunoștința dvs. următoarele:

  • Cercetarea va fi realizată simultan în șase țări ale regiunii Europei de Est și Asiei Centrale: Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova și Ucraina conform unei metodologii unice, cu ajustări ale acesteia la specificități naționale;
  • Exerciţiul dat va fi susţinut tehnic de către UNAIDS, OMS, Banca Mondială, PNUD şi alte agenţii tehnice. Facilitarea implicării largi a tuturor partenerilor va fi realizată de către Secretariatul CNC TB/SIDA prin procese de consultanţă şi validare naţională; 
  • Evaluarea va avea drept scop – identificarea intervenţiilor cost-eficiente în domeniu, elaborarea unor recomandări pentru optimizarea investiţiilor, determinarea volumului de finanţare pe termen îndelungat pentru a permite reducerea epidemiei, cât şi sustenabilitatea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală. Analiza eficienței alocărilor în HIV/SIDA va fi realizată printr-un instrument de analiza şi optimizare. Instrumentul numit Optima este un model matematic de analiză a transmiterii HIV si progresiei maladiei, care utilizează analiza integrată a datelor epidemiologice, de program și de costuri. Acesta permite şi determină scenariul de distribuție optimă a investițiilor pentru a servi eficient şi eficace necesităților în controlul HIV şi pentru a forma evidenţa/dovezi/argumente în luarea deciziilor la elaborarea ulterioară de politici în domeniu;
  • Analiza eficienţei alocărilor financiare implică, inclusiv, programul de control HIV din regiunea de est a ţării;
  • Partea tehnică – colectarea de date pentru studiu va fi realizată de către Grupul de lucru instituit de către Ministerul Sănătății (MS) prin Dispoziţia nr. 427-d din 26 august 2014.

În acest sens, solicităm respectuos și muțumim anticipat pentru implicare activă și promptă a tuturor actorilor din domeniu în procesul respectiv de cercetare, rezultatele căreia vor servi și vor fi aplicate în elaborarea următorului Program național de prevenire și control HIV/SIDA/ITS.

De asemenea, vă vom ține la curent, pe parcursul lunilor septembrie – octombrie, despre progresul colectării datelor şi vă vom comunica detaliile organizatorice privind atelierul naţional de consultanţă/validare.

Documentele parte a procesului: 

Proiectul termenilor de referinţă /Scope of Work of Investment Case (limba engleză)

Instrumentul de colectare a datelor (limbile engleză și rusă)

Dispoziţia MS nr. 427 –d din 26 august 2014 (limba română).