Proces consultativ privind aplicarea CNC TB/SIDA pentru granturile standard TB și HIV, disponibile în cadrul Noului Model de Finanțare al Fondului Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (FG), perioada de finanțare 2015-2017.

La 3 februarie 2014, Republica Moldova a răspuns pozitiv invitației Fondului Global de a aplica pentru granturile standard HIV și TB, necesare pentru susținerea răspunsului național TB și HIV în perioada 2015-2017. Suma maximă disponibilă pentru țară este de 39,4 mln. USD, sau 28,640,168 Euro (14,431,698 Euro pentru controlul TB și 14,208,470 Euro pentru controlul HIV). Una din cerințele de bază pe care Fondul Global pune accent deosebit este asigurarea Dialogului de țară transparent și incluziv în procesul de elaborare a notei de concept, cu participarea tuturor actorilor implicați în controlul TB și HIV, inclusiv comunitatea persoanelor care trăiesc și/sau sunt afectate de TB și HIV.

Mai jos, puteți consulta proiectele și documentele elaborate în cadrul procesului național de consultări pe marginea celor două aplicații de grant. În exercițiul respectiv, au fost și sunt implicați reprezentanții sectorului guvernamental și non-guvernamental, inclusiv populațiile cheie afectate de TB și HIV (key affected populations/KAP).

  • Procesul de elaborare a Notei de concept/cererii de finanțare pentru grantul standard TB – CNC TB/SIDA va depune cererea de finanțare către FG până la 15 august 2014:

BUGET:

III proiect de buget:

Buget Recipient Principal IP UCIMP RSS

Buget Recipient Principal Centrul PAS

II proiect de buget:

Buget Recipient Principal IP UCIMP RSS

Buget Recipient Principal Centrul PAS

I proiect de buget:

Activitățile și resursele necesare pentru consolidarea capacităților comunității persoanelor afectate de TB 

Buget Recipient Principal IP UCIMP RSS

Buget Recipient Principal Centrul PAS

Cerere de finanțare suplimentară ”Unfunded Quality Demand”

Activitățile incluse în aplicația pentru grantul standard TB (RP: IP UCIMP RSS și Centrul PAS)

Ședințe ale procesului consultativ pentru elaborarea aplicației standard TB:

Minuta ședinței GL pentru elaborarea aplicației din 13.08.14

Minuta ședinței GL pentru elaborarea aplicației din 16.07.14

Minuta ședinței GL pentru elaborarea aplicației din 10.07.14

Minuta ședinței GL pentru elaborarea aplicației din 27.06.14

Minuta ședinței GL pentru elaborarea aplicației din 12.06.14

Minuta ședinței KAP și GL din 30.05.14

Minuta ședinței GL pentru elaborarea aplicației din 13.05.14

Minuta ședinței comune a GTL TB din 08.04.14 

  • Procesul de elaborare a Notei de concept/cererii de finanțare pentru grantul standard HIV - CNC TB/SIDA a depus cererea de finanțare către FG la 15 mai 2014:

BUGET:

VIII proiect 05.05.14:

Buget integrat

VII proiect 30.04.14:

Bugetul integrat

VI proiect 29.04.14:

Bugetul integrat

V proiect 25.04.14:

Bugetul integrat

IV proiect 24.04.14:

Bugetul integrat

III proiect 16.04.14:

Bugetul integrat

II proiect 09.04.14:

Buget Centrul PAS și bugetul de stat

I proiect 04.04.14:

Buget IP UCIMP RSS

Buget Centrul PAS

Buget de stat

Ședințe ale procesului consultativ pentru elaborarea aplicației standard HIV:

Minuta ședinței GL pentru elaboararea Notei de Concept din 15.07.14

Minuta ședinței GL pentru elaborarea aplicației din 30.04.14

Minuta ședinței GL pentru elaborarea aplicației din 29.04.14

Minuta ședinței GL pentru elaborarea aplicației din 24 și 25 aprilie 2014

Minuta ședinței GL pentru elaborarea aplicației din 16.04.14

Minuta ședinței KAP din 11.04.14

Minuta ședinței GL pentru elaborarea aplicației din 09.04.14

Minuta ședinței GTL din 04.04.14

Minuta ședinței KAP din 02.04.14

Minuta ședinței GTL din 31.03.14

Minuta ședinței organizatorice a GL pentru elaborarea aplicației

Mecanismul și termenii de elaborare și aprobare a cererilor de granturi standard TB și HIV

Planul Național de Aplicare TB și HIV 

Dispoziția Ministerului Sănătății privind instituirea grupului de lucru pentru elaborarea aplicațiilor HIV și TB