Începând cu anul 2018, Fondul Global va micșora considerabil alocațiile financiare oferite țărilor din regiunea Europei de Est și Asia Centrală, inclusiv Republicii Moldova pentru susținerea răspunsului național la epidemiile cu TB și HIV/SIDA. Prin urmare, țările vor trebui să asigure sustenabilitatea programelor naționale din resursele bugetului de stat.
 
În contextul pregătirii procesului pentru tranziție la finanțarea locală au fost instituite, prin dispoziția Ministerului Sănătății, două grupuri de lucru responsabile pentru elaborarea Planurilor de Sustenabilitate a PN TB și HIV/SIDA pentru anii 2016-2020. Din cadrul grupurilor respective fac parte actori-cheie în controlul maladiilor din sectorul guvernamental, societatea civilă, organizațiile internaționale și reprezentanții comunităților afectate de epidemiile TB și HIV/SIDA.
 
Cu scopul de a susține țările în procesul de tranziție la finanțarea locală, Fondul Global prin intermediul Curatio International, a elaborat soft-ul electronic – Transition Readiness Assessment (TRA), menit să ajute țările în evaluarea gradului de pregătire pentru tranziție la resursele naționale și a organizat, pe acest subiect, o instruire în Armenia, la care a fost invitată să participe și Republica Moldova.
 
Mai jos găsiți proiectele și documentele elaborate în cadrul procesului de evaluare a gradului de tranziție a  țării la finanțarea locală și elaborarea Planurilor de tranziție pentru sustenabilitatea Programelor naționale TB și HIV/SIDA.  
 
Dispoziția Ministerului Sănătății cu privire la instituirea GL și Planul de activități
 
Ateliere și ședințe consultative
 
Minuta atelierului GL pe componenta TB din 26.07.2016
 
Minuta atelierului GL pe componenta HIV din 28.07 2016
 
Minuta atelierului național privind validarea rezultatelor TRA din 23.09.2016
 
Minuta ședinței GL pe componenta HIV din 08.11.2016
 
Minuta ședinței GL pe componenta TB din 06.12.2016
 
Minuta ședinței comune a GTL din cadrul CNC TB/SIDA privind consultarea Planurilor de tranziție din 19.12.2016
 
Minuta ședinței CNC din 15.03.17 privind aprobarea Planurilor de tranziție TB și HIV
 
Versiuni finale
 
Planul de tranziție pentru sustenabilitatea Programului național HIV
 
Planul de tranziție pentru sustenabilitatea Programului național TB