Proces consultativ privind aplicarea CNC TB/SIDA pentru continuarea granturilor TB și HIV oferite de Fondul Global, perioada de finanțare 2018-2020.

La data de 26/01/17, Republica Moldova a răspuns pozitiv invitației FG pentru continuarea finanțării răspunsului național TB și HIV/SIDA în perioada 2018-2020. Suma alocată Republicii Moldova constituie - 15,896,721 EURO, iar perioada de finanțare indicată - 3 ani. Aceste resurse sunt destinate pentru susținerea răspunsului național la HIV/SIDA și TB, dar pot fi utilizate și pentru consolidarea sistemelor de sănătate durabile.

Una din cerințele de bază pe care Fondul Global pune accent deosebit este asigurarea Dialogului de țară multisectorial și incluziv în procesul de elaborare a Cererilor de continuare a granturilor, cu participarea tuturor actorilor implicați în controlul TB și HIV, inclusiv comunitatea persoanelor care trăiesc și/sau sunt afectate de TB/HIV și populațiile cheie.

Mai jos sunt expuse proiectele și documentele dezvoltate în cadrul procesului național de elaborare și consultare a Cererilor de continuare a granturilor FG și nemijlocit proiectele celor două granturi.

 

Documente generale

Scrisoarea de alocare adresată  CNC TB/SIDA din Rep. Moldova

Componența GL pentru elaborarea Cererilor de continuare a granturilor FG (TB ȘI HIV) în perioada 2018-2020, actualizată după ședința CNC TB/SIDA din 26.01.2017 în baza Dispoziției Ministerului Sănătății nr. 208d din 15.04.2016. 

Planul național de elaborare a Cererilor de continuare a granturilor FG, aprobat la ședința CNC din 26.01.2017

 

Ședințe CNC TB/SIDA

Minuta ședinței CNC din 26 ianuarie 2017

Minuta ședinței CNC din 15 martie 2017

 

I. Ședințe consultative ale GL pentru elaborarea Cererilor TB și HIV

Minuta atelierului de lucru din 9.02.17 privind continuarea granturilor FG

  • Cererea TB
Minuta ședinței GL din 17.02.17
 
Minuta ședinței GL din 24.02.17
 
  • Cererea HIV
Minuta ședinței GL din 20.02.17
 
Minuta ședinței GL din 28.02.17
 

Proiectele Cererilor de continuare a granturilor TB și HIV (06.03.17)

Minuta ședinței comune a GTL din cadrul CNC TB/SIDA din 7.03.17

 

Versiuni finale

Cererea de continuare a grantului FG pe comonenta TB

Cererea de continuare a grantului FG pe componenta HIV

 

II. Ședințe consultative ale GL TB & HIV în cadrul procesului grant making  

Minuta ședinței comune a GL din 15.05.17

Minuta ședinței GL pe TB din 25.05.17

Minuta ședinței GL pe HIV din 07.06.17