Sep 21, 2018

Follow-up al procesului de actualizare a documentelor de activitate a CNC TB/SIDA

Ca urmare a deciziei CNC din 12 aprilie curent privind actualizare a componenței instituționale, structurilor și a cadrului legal, Secretariatul CNC a inițiat în luna iunie procesul de ajustare a documentelor de activitate a Consiliului național de coordonare a programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS.

Proiectele de documente a CNC TB/SIDA au fost elaborate, ajustate și completate în conformitate cu recomandările actualizate ale Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei.  

Etapele de consultare a proiectelor de documente până în prezent:

  • atelierul de lucru din 24.07.2018 în cadrul căruia au participat membrii GL responsabil pentru ajustarea cadrului normativ a CNC, printre care - reprezentanții MSMPS, Recipienții Principali și subrecipienții granturilor FG, reprezentanții societății civile și partenerii de dezvoltare multilaterali și bilaterali activi în domeniile TB/SIDA;
  • ședința GL responsabil pentru ajustarea cadrului normativ a CNC din 17.08.2018 în cadrul căruia consultanții naționali responsabili de actualizarea documentelor au prezentat variantele ajustate conform recomandărilor pavenite de la atelierul de lucru;
  • consultări în cadrul Comitetului KAP;
  • ședința comună a tuturor GTL-urilor parte a CNC TB/SIDA din 18.09.2018 cu participarea  membrilor GTL controlul HIV, GTL controlul TB și GTL mixt TB/SIDA. 

În perioada ce urmează pachetul de documente va fi pus pe agenda discuțiilor în cadrul Comisiei Naționale de Experți și, ulterior, propuse spre aprobare în cadrul ședinței CNC TB/SIDA.

Proiectele de documente CNC în varinată actualizată pot fi consultate pe link-urile de mai jos:

Amendamentele pe marginea acestora pot fi expediate pe adresa - ccm_secretariat@ms.md până la data de 12 octombrie curent.