Sep 9, 2018

Cerere pentru exprimarea interesului Servicii de consultanță (selectarea unei organizații) - Prelungire concurs

Liga PTH implementează proiectul ”Monitorizarea achizițiilor, livrării, disponibilității și utilizării medicamentelor și produselor pentru tratamentul HIV, tuberculozei și hepatitei, pentru  optimizarea și îmbunătățirea eficienței procesului de management al procurarii medicamentelor” finanțat de către PNUD Moldova pentru implementarea Proiectului 00055003 “Activity 23. Health Procurement Monitoring by CSOs”, și intenționează să contracteze servicii de consultanță pentru îndeplinirea unor sarcini ale proiectului.

Serviciile de consultanță includ realizarea unei analize privind achizițiile și livrările utilizarii medicamentelor și produselor pentru tratamentul HIV, tuberculozei și hepatitei în Republica Moldova pentru anii 2017- 2018. Termenii de referință sunt anexați.

Liga PTH invită organizațiile eligibile să-și manifeste interesul în prestarea acestei consultanțe. Organizațiile cointeresate trebuie să prezinte informația care demonstrează posedarea calificărilor solicitate și experiența relevantă.

Cerințele de calificare: 

1. Calificări generale – 30 puncte

  • Cel puțin 5 ani de lucru în domeniul infecției cu HIV, tuberculozei și hepatitelor virale

2. Experiența specifică – 30 puncte

  • Experiență anterioară în realizarea analizelor asemănătoare, minim 1 analiză de acest gen (prezentați lista la astfel de lucrări efectuate)
  • Experiență în efectuarea analizelor și studiilor în domeniul sănătății publice

3. Experiența profesională – 40 puncte

  • Echipa de profesioniști în domeniul analizelor și studiilor în domeniul accesului la medicamente
  • Cel puțin un membru al echipei cu experiență bogată de lucru în domeniul HIV, TB, hepatitelor virale
  • Cel puțin un mebru al echipei cu experiență în domeniul procurării și managementului de medicamente
  • Cel puțin un membru al echipei cu grad academic

Mai multă informație poate fi obținută de la Ludmila Untură – asistent de proiect

Tel: /+373/ 69186591

E-mail: luntura@gmail.com

Ofertele trebuie transmise pînă la 12 septembrie 2018, orele 17-00 la adresa indicată mai jos:

AO «Liga persoanelor care traiesc cu  HIV din Republica Moldova»
str. Miron Costin , nr. 7,(aripa stinga) of. 501
Chișinău, MD 2068, Republica Moldova

E-mail: plwha_md@yahoo.com  sau  chilcevschii@gmail.com