Jun 5, 2018

CERERE de OFERTA – Achiziția Echipament IT

În cadrul Grantului Agreement MOL-CFUND-16016, finanțat de Fondul Global pentru combaterea TB, HIV/SIDA şi Malariei (GFATM), Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) invita să prezentați oferta(ele) dumneavoastră de preț pentru următorul Echipamente IT:
 

LOT

Articol

Cantitate

I

Laptop

1

 
Informații privind Specificațiile Tehnice și condițiile de livrare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare.
 
2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate articole /întregul lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot.
 
3. Oferta urmează a fi prezentată în plic sigilat. Pe plic se va indica denumirea Proiectului, numărul de referință și titlul procurării, denumirea si datele de contact al ofertantului. Ofertele vor fi deschise în public, în prezența reprezentanțelor ofertanților care vor dori să participe, la data si ora specificate in alin.4.

4. Termenul limită pentru primirea ofertelor este: 19 Iunie 2018, ora locala 14.00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

5. Oferta dumneavoastră, va fi adus direct la IP UCIMP DS la adresa:
 
Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”
 
MD-2004, str. T.Ciorba, 18/A, of. 01, Chişinău, Moldova.
Tel: +373 22 23 35 68; +373 22 23 33 84
Fax: +373 22 23 38 87
 
In atentia:  Angela Carp, Specialist în Procurări, Proiect HIV/SIDA
E-mail: acarp@ucimp.md   si/sau ucimpacarp@gmail.com