May 10, 2018

Ședința miniștrilor sănătății din Europa de Sud-Est privind sustenabilitatea serviciilor cheie pentru populațiile țintă din regiune

Ministerul Sănătății din Macedonia a întrunit, pe 7 mai curent, miniștrii omologi din 10 țări balcanice pentru a discuta problema sustenabilității serviciilor cheie prestate populațiilor țintă din regiunea dată și a pleda, în fața administrației Fondului Global, pentru continuarea suportului oferit de donator în controlul TB şi HIV.
 
Scopul reuniunii a fost de a împărtăși experiențele locale privind răspunsul național TB/SIDA; de a prezenta inițiativele inovatorii în domeniul prestării serviciilor cheie pentru grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV, inclusiv reducerea riscurilor; de a discuta pericolele întreruperii finanțării şi, în același timp, importanța următorului ciclu de finanțare pentru pregătirea procesului de tranziție a ţărilor din regiune; şi, nu în ultimul rând, de a pleda pentru continuarea susținerii din partea FG a răspunsurilor naționale la HIV şi TB în Europa de Sud-Est în următoarele runde de finanțare.
 
La eveniment au participat: miniștrii sănătății din Albania, Bosnia şi Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia și reprezentantul Romaniei, președintele Bordului FG, reprezentații blocului donatorilor din cadrul Consiliului Administrativ şi Secretariatul FG, reprezentații partenerilor de dezvoltare și reprezentanții societății civile, inclusiv populațiile țintă afectate de HIV şi TB.
 
Importanţa acestei întrunirii este, în prezent, crucială pentru regiune, când FG, treptat, se retrage din Europa de Est și Asia Centrală, lăsând o situație pestriță în ceea ce privește resursele disponibile şi capacitățile țărilor de a asigura acoperire financiară pentru toate serviciile de prevenire, tratament şi suport destinate persoanelor afectate de TB şi HIV/SIDA/ITS.
 
În aceste condiţii, participarea R. Moldova la eveniment a fost raționalizată de apartenența regională; similaritatea problemelor legate de controlul TB și HIV, inclusiv concentrarea epidemiilor în câteva populații cheie (UDI, LSC, BSB); precum și eligibilitatea Moldovei pentru accesarea granturilor FG (la fel ca Kosovo, Muntenegru și Serbia), în timp ce alte țări din regiune nu mai sunt eligibile pentru finanțare (Romania, Bulgaria), iar altele aflându-se în proces de tranziție (ex. Macedonia).
 
Alocuțiunea ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Moldova, Svetlana Cebotari, a trezit interesul omologilor datorită abordărilor inovative pe care Moldova le pilotează actualmente în încercarea de a pune în practică şi, apoi, a instituționaliza mecanisme alternative de prestare a serviciilor de prevenire a infecțiilor, în special din resurse proprii. În rândul acestora se regăsesc proiectele (2) de reducere a riscurilor pentru UDI, LSC şi BSB, susținute din fondul de profilaxie al CNAM. Aceste două proiecte au fost lansate în 2017, cu un buget de circa 2 mln MDL. Mecanismul va fi pilotat și în 2018, cu cel puțin încă un proiect similar.
 
Proiectele susținute de CNAM vin să completeze și să crească acoperirea beneficiarilor și serviciilor finanțate în 2018 din resursele grantului FG, dar şi să contribuie la realizarea angajamentelor expuse în Planul de tranziție 2017-2020.  În paralel, autoritățile din Moldova pilotează, pe ambele maluri ale Nistrului, două proiecte de prestare a serviciilor de reducere a riscurilor prin intermediul rețelelor de farmacii. Iar ONG-urile active în domeniu tatonează parteneriate cu APL pentru susținerea serviciilor la nivel local.
 
În lista reușitelor prezentate de MSMPS din Moldova la Skopje a intrat și CNC TB/SIDA, ca o platformă fezabilă și incluzivă de discutare a angajamentelor și luare a deciziilor cu implicarea nemijlocită și pro-activă a populațiilor cheie și partenerilor de dezvoltare, precum și alte bune practici, recunoscute și preluate la nivel internațional. Inițiativele vociferate de Moldova au fost încurajate pentru considerare şi preluare de către alte țări, cu o experienţă mai modestă în aceste direcţii.
 
Necătând la reușitele enumerate, ministrul Cebotari a ținut să menționeze două aspecte prioritare:
  • Importanţa pentru R. Moldova a următorului ciclu de finanțare al FG (după 2020) privind: a) testarea și asigurarea durabilității mecanismelor în proces de pilotare care au fost sus menționate, precum și a altor mecanisme alternative, cum ar fi fondurile de asigurare medicală obligatorie și fondurile de asigurare socială; b) realizarea descentralizării sistemului de oferire a tratamentului ARV; c) îmbunătățirea calității datelor privind tuberculoza și HIV/SIDA; d) implementarea întregului program de tranziție la finanțarea locală, aprobat de CNC TB/SIDA, în anul 2017.
  • Potențialul, dar și punctele slabe ale ţărilor din ESE de a controla TB şi HIV/SIDA fără suportul FG și a partenerilor de dezvoltare.
Ministrul Sănătății din Moldova a pledat în final, în fața administrației FG, pentru considerarea de către acesta a poziției celor 10 țări participante privind asigurarea continuării finanțării în regiunea ESE, inclusiv în R. Moldova.
 
Realizările, mecanismele inovative pilotate de Moldova, precum şi bunele practici în domeniul prevenii, preluate și la nivel internațional, au fost înalt apreciate de către organizatorii și participanții la eveniment, inclusiv, de către blocul donatorilor reprezentat în Bordul FG. 
 
Ulterior conferinței, în cadrul unui atelier axat pe sustenabilitatea serviciilor după tranzitarea țărilor către finanțarea locală, Macedonia a prezentat exemplul său reușit de planificare și organizare a procesului de tranziție, atât reușitele acestui proces, cât şi lecțiile învățate, care trebuie considerate de celelalte țări din ESE în momentul devenirii neeligibile pentru granturile FG.
 
Întrunirea ministerială a finalizat cu un set de concluzii și recomandări pentru considerare şi realizare de către autoritățile guvernamentale şi donatori, în special FG.
 
De menționat că, întrunirea de nivel înalt din 7 mai a precedat lucrările ședinței 39 a Consiliului Administrativ al FG, la fel, găzduită ospitalier de Macedonia, în perioada 9-10 mai 2018. Ţinând cont de sensibilitatea regiunii din punct de vedere geo-politic, evenimentul a urmat regulile protocolului Gymnich.
 
Consiliul Administrativ al FG a apreciat înalt reușita Guvernului Macedoniei în organizarea ședinței miniștrilor sănătății din ESE. Acest lucru a permis sporirea nivelului de angajament politic al ţărilor beneficiare de granturi ale FG din regiune pentru a consolida eforturile axate pe asigurarea sustenabilității serviciilor, și, în ultimă instanță, eradicarea acestor maladii.
 
Material pregătit de Violeta Teutu