Apr 24, 2018

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție: Consultanță pentru asistență tehnică în vederea ajustării și completării cadrului normativ al CNC TB/SIDA

IP UCIMP DS invită candidații eligibili pentru a aplica la concursul de selectare a 3 consultanți naționali pentru oferirea asistenței tehnice în vederea ajustării și completării cadrului normativ al Consiliulu Național de Coordonare a Programelor Naționale TB și HIV/SIDA/ITS.

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (IP UCIMP DS) în calitate deRecipient Principal al resurselor grantului Fondului Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) pentru CNC TB/SIDA MDA-CFUND-1606, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță – 3 consultanți naționali.
 
Serviciile includ elaborarea, ajustarea și completarea documentelor de activitate ale CNC TB/SIDA în conformitate cu ultimele recomandări ale Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei și a legislației Republicii Moldova.
 
IP UCIMP DS invită consultanții individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitate să-și prezinte Scrisoarea de Intenție și Curriculum Vitae (CV) actualizat care confirmă calificarea necesară pentru prestarea serviciilor menționate.
 
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările consultanților sunt menționate în Termenii de referință (TOR) ce pot fi accesați pe paginile web www.ucimp.md  și www.ccm.md .
 
Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iulie 2014).
 
 
CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Pentru informații suplimentare cu referire la sarcina alocată va puteți adresa:

Silvia Stratulat  – Secretarul CNC TB/SIDA

tel./fax: +373 22 72-73-59

E-mail: ccm_secretariat@ms.md   

Termen limită pentru depunere a CV-lor este  07 mai 2018, ora 17:00.

CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct la adresa:

IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,

Fax: + 373 22 233-887,

E-mail: acarp@ucimp.md  sau ccm_secretariat@ms.md