Comisia Națională de Experți (CNE) este o comisie independentă, competentă, multidisciplinară care asigură supervizarea programatică a granturilor Fondului Global în susținerea programelor naționale. CNE a fost creată în anul 2011, la recomandarea FG, prin Hotărârea CNC TB/SIDA nr. 2 din 9 iunie 2011 și activează în cadrul CNC TB/SIDA ca o structură de nivel decizional, competența și atribuțiile căreia sunt stabilite în Manualul operațional al CNC TB/SIDA și Termenii de Referință.

Procedura de supervizare generală din partea CNC TB/SIDA a Programelor naţionale de control şi profilaxie TB și HIV/SIDA/ITS și a granturilor externe care sprijină realizare Programelor Naţionale
 
Hotărârea CNC TB/SIDA din 09/06/11 privind Componența instituțională a CNE
 
Lista membrilor CNE
 
Termenii de Referință CNE pentru supravegherea programatică a Programelor Naționale de Control și Profilaxie TB/SIDA şi a granturilor Fondului Global
 
Planul național de supervizare a granturilor FG 2017-2020