Fondul Global (FG) este o instituție financiară internațională care combate SIDA, Tuberculoza și Malaria printr-o abordare specifică secolului XXI: parteneriat, transparență, instruire constantă și finanțare bazată pe rezultat.
 
Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a fost creat în 2002 pentru a crește semnificativ resursele în lupta împotriva celor trei pandemii. Acesta stimulează parteneriatele între guvern, societatea civilă, sectorul privat și comunitățile persoanelor care trăiesc cu aceste boli. Fondul Global nu conduce sau implementează programe în teren, bazându-se în schimb pe experții locali. Acesta lucrează cu partenerii pentru a se asigura că finanțarea servește bărbații, femeile și copiii afectați de aceste boli în modul cel mai eficient.
 
Republica Moldova este beneficiar a granturilor FG (TB și HIV) din 2003. Granturile sunt gestionate de către doi (2) Recipienți Principali – IP UCIMP RSS (instituție publică) și Centrul PAS (instituție nonguvernamentală).
 
În perioada 2003-2010 granturile erau oferite în baza formatului de Runde – cu termini limita de depunere a cererilor de finantare pentru toți aplicanții, și valori a granturilor stabilite în baza necesitatilor țării. R. Moldova a beneficiat de granturi în cadrul Rundelor 1, 6, 8, 9. În 2011 FG a inițiat un proces de consolidare a tuturor granturilor active din rundele precedente. Iar în 2012 FG a lansat un nou mecanism de finanțare (NMF) – cu termini flexibili de aplicare, valoare prestabilită de donator a granturilor destinate țării și axare pe prioritățile strategice ale aplicanților.
 
La începutul lunii decembrie 2013, Republica Moldova a aplicat la FG pentru grantul interim HIV doar pentru necesitățile de procurare a preparatelor antiretrovirale în anul 2015 pentru 1748 pacienți, astfel ca perioada de procurare să fie în anul 2014. Cererea de finanțare în cadrul acestei aplicații a constituit 797,975.10 Euro.
 
Pînă în prezent, FG a promis R. Moldova 101.945.649 USD, iar până la finele 2014 FG a debursat 90,820,984,11 USD: pentru controlul HIV – 41.654.892  USD, pentru controlul TB - 37,461.064 ,055 USD, iar pentru domeniul HIV/TB – 11,705,024 USD.
 
Începând cu anul 2015, Republica Moldova implementează patru granturi, oferite de Fondul Global, în cadrul noului Model de Finanțare. Valoarea acestora constituie 39,431,784 USD.
 
În martie 2017, Republica Moldova a aplicat pentru continuarea granturilor FG în perioada 2018-2020